TR EN

Blog

Kemik, Sütür Ve Doku Ankorları

Kemik veya sütür ankorları, tendon tedavisinde kullanılan, doku ve kemiği birbirine bağlayan implantlardır; en çok ortopedik ameliyatlarda kullanılır. Ankor, implant, cerrari iplik çekme gözü ve sütür olmak üzere üç bölümden oluşur.

Laparoskopinin Genel Prensipleri

Laparoskopi prosedürü genellikle ameliyat olduğunuz gün içerisinde eve gidebileceğiniz anlamına gelen ayakta tedavi şeklinde yapılır. Laparoskopi hastanede veya ayakta tedavi yapılabilen merkezlerde yapılabilir.

Laparoskopiye Hazır Olmak

Laparoskopi işlemi, abdominal bölgeyi hedef alan bir endoskopi prosedürüdür. Laparoskopi işleminden önce operasyonu yürütecek doktora, kullanılmakta olan ilaçlar hakkında bilgi verilmelidir. Doktor ilaçların operasyon öncesinde ve sonrasında nasıl kullanılması gerektiğini söyleyecektir. Doktor operasyon sürecini ve sonucunu etkileyebilecek ilacın dozunu değiştirmek isteyebilir. Bu ilaçlar:

Laparoskopi Prosedürü Nedir?

Tanısal laparoskopi olarak da bilinen laparoskopi, karın bölgesi hedef alan, vücut içerisindeki organları incelemede kullanılan minimal derecede invaziv ve düşük riskli cerrahi bir tanı işlemidir.

Cerrahi Dikişilerin Alınması

Farklı yaralar farklı tedavilere ihtiyaç duyar. Bazı yaralar ve kesikler kendiliğinden iyileşebilir, ancak bazılarının ameliyat olması gerekir. Açık yaraların ya da 1,25 cm'den daha uzun

Hassas Dikiş Teknikleri

Dikiş teknikleri son zamanlarda oldukça değişmiş ve daha az iz bırakacak şekilde geliştirilmişlerdir. Bunun en büyük faydası rekonstrüktif ameliyatlarda görülmektedir, zira bu hassas

Cerrahi İplik Materyallerinin Enflamasyon Üzerine Etkisi ile İlgili Yeni Bir Çalışma

Seçilebilecek çok sayıda cerrahi iplik tipi vardır, ancak bunlar emilebilir ve emilemeyen iplikler olarak iki ana kategoriye ayrılabilir. Emilebilir iplikler, adından da anlaşılacağı gibi, insan

Cerrahi Dikiş Malzemelerinin Genel Özellikleri

Cerrahi dikiş malzemeleri, tüm cerrahi operasyonlarda doku desteğini sağlamak amacıyla, yaranın iyileşmesi sürecinde yara uçlarını bir arada tutmak için kullanılır. Yara iyileşmesi

Ameliyat İpliğinin Tarihçesi

Ameliyat ipliği, antik çağlardan beri farklı materyallerle de olsa kendi kendine iyileşemeyecek yaraların kapatılması amacıyla kullanılmaktadır. Ameliyat ipliklerinin tarihçesine

İlaç Salımlı İplikler

Kullanılan terapötik ajanın türüne bağlı olarak, ilaç salımlı iplikler cerrahi alan enfeksiyonlarını azaltma, yara iyileşmesini hızlandırma ve diğer ameliyat sonrası komplikasyonları

YAĞ ASİDİ YAVAŞ SALIMLI TAŞIMA SİSTEMLERİNDE KLORHEKSİDİN KULLANILARAK OLUŞTURULAN ANTİ-MİKROBİYAL CERRAHİ İPLİKLER İÇİN YENİ YÜKSEK ETKİLİ KAPLAMALAR

Sistematik antibiyotik korumaları kurulmasına rağmen bugün hala cerrahi alan enfeksiyonları (SSI) operasyonlardan sonra komplikasyonlara neden olmaktadır. SSI için bildirilen

Akıllı İplik Teknolojisi

Hayatımızın her alanında yer eden akıllı teknoloji ürünleri artık sütür dünyasına da giriyor. Tufts Üniversitesi mühendisleri, diyagnostik veri toplayan “akıllı” ipliklerin keşfini duyurdu.

Cerrahinin Geleceği: Robotik Cerrahi

Medikal sektöre yeni yeni giren ve büyük hastanelere kurulumları yapılan robotlar, robotic cerrahi alanında doktorların geleneksel tekniklerde olduğundan çok daha hassas, esnek ve

Dikiş Alındıktan Sonra Oluşabilecek Komplikasyonlar

Dikiş çıkarıldıktan sonra yara bakımı, iyileşme ve yara izi oluşmaması için çok önemlidir. Emilebilir olma özelliğinden dolayı emilebilir sütürlerin alınmasına gerek yoktur, ancak

Mekanik Stresi Azaltan Yara Örtüsü

Sütürler insizyondan alındığında, insizyon çevresindeki derinin oluşturduğu doğal gerilim, yaranın iki kenarını birbirinden ayırmaya başlar. Genellikle insizyon bölgesi iyileşse da

Kendini Onaran Malzeme

Velcro oldukça kullanışlı bir malzemedir ve artık aynı özelliklere sahip yumuşak, esnek bir alternatifi var. Bilim insanları, Kaliforniya Üniversitesinde, Velcro sürecini moleküler seviyede

Yeni Geliştirilen Retraktör Malzemesi

Cerrah, hastanın karın duvarında bir kesik dikiyorsa, operasyonu engellemeyecek şekilde bağırsakları aşağıda ve ayrı tutan, retraktör olarak bilinen bir cihaz yerleştirir. Bu retraktör,

Akıllı iplikler kablosuz raporları doğrudan yara üzerinden gönderebilir

Esnek elektronik medikal cihazlar hızla gelişiyor. Öyle ki, kan oksijen seviyemizi deri yüzerinden ölçmekten tutun da dövme kullanarak kaslarımızı gözlemlemeye kadar her şeyi

Sütürlerın Sınıflandırılması

Sütürler genel olarak, malzemenin doğal veya sentetik, vücuttaki malzemenin emilebilir veya emilemez oluşuna göre ve bunların monofilament veya multifilament oluşuna göre

Yara İyileşme Süreci

Vücutta meydana gelen yaraların iyileşmesi için biyomalzeme implantasyonu yaygın olarak kullanılmaktadır. İmplantasyon sonrası vücut içerisinde enflamasyon ve yara iyileşmesi

Sıcaklık ölçümü yapan akıllı cerrahi iplikler, yara iyileşmesini kontrol edebilir

Tıbbi cihaz sınıfına giren cerrahi sütürler uzun yollarına katgüt ve ipekten başladı, ancak şimdi 3.000 yılda en büyük değişikliği yapmak üzereler. “Akıllı” sütürler, yara enfeksiyonunun

Cerrahi İplik Pazarının Coğrafik Dağılımı

Küresel cerrahi dikiş pazarının pazar payını, coğrafi olarak Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Güney Amerika ve dünyanın geri kalanı oluşturur. Kuzey Amerika, küresel sütür

Sütür Kaplama Malzemeleri

Günümüzde, üretilen sütüre benzer kimyasal özellikte kaplama malzemesi kullanılması tercih edilmektedir. Bu bakış açısıyla, kaplama malzemesi seçiminde sütürün emilebilir veya

Cerrahi Sütür pazar, analiz, hisse, eğilim, değerlendirme ve 2023 yılına kadar tahmin raporu

Küresel cerrahi sütürler (hem emilebilir hem de emilemeyen) pazarının, 2016 yılında 3.82 milyar dolardan 2023 yılına kadar 5.84 milyar dolara yükselmesi

Cerrahi İplik Özellikleri Terminolojisi

Sterilite : Cerrahi iplikler imalat işleminin sonunda sterilize edilir. Cerrahi iplikler steril bariyer sistemini sterilizasyondan paketi ameliyathanede açıncaya kadar koruyacaktır.

Dikiş Bakımı

Cerrahi sütürler, yaraların kontrollü ve sağlıklı bir şekilde iyileşmesi için kullanılır. Sütürler, yara onarımı sırasında yara ayrışmasını önlemek için yeterli doku yaklaşımını sağlar. Cerrahi işlemden sonra dikiş bakımı, iyileşme sürecinin başarısını belirleyen önemli bir faktördür. Dikişler uygulandıktan sonra oluşabilecek sorunları minimize etmek için aşağıdaki

Yeni Nesil Ameliyat İplikleri

Gıda paketleme, su arıtma, otomotiv, medikal sektörü gibi sektörlerde kullanılan polimer malzemeler günlük hayatımız üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Polimer biyomalzemelerin istisnai ve üstün özellikleri, medikal sektörde yeni araştırmaların önünü açmakta ve bu araştırmalara itici güç olmaktadır.

Farklı Sütür Materyalleri ve Doku İyileşmesine Etkileri

Yara onarımı; iltihaplanma, hücre çoğalması, matris birikmesi ve doku oluşması gibi bir dizi örtüşen süreci içeren iyi düzenlenmiş ve koordine edilmiş bir süreçtir. Sütürler, yara onarımı sırasında yara ayrışmasını önlemek için yeterli doku yaklaşımını sağlar. Cerrahi yaraların doğru kapanması ve stabilizasyonu cerrahi işlemin başarısını etkiler. İdeal bir sütür; güçlü,

Cerrahi Sütürlerin Pazar Payını Etkileyen Faktörler

Cerrahi sütür, yaralı veya zarar görmüş cildi, organları ve diğer dokuları bir arada tutan takviye edici bir maddedir. Kullanım alanına göre farklı sütür çeşitleri vardır ve iki tipte sınıflandırılabilir; emilebilir sütürler (PGCL, PDO, PGA, PGLA) ve emilemeyen sütürler (Poliamid, Polipropilen,

Vasküler Cerrahide Kullanılan Hemostatik Ajanların Çeşitleri

Yılda 51 milyondan fazla hastane tabanlı cerrahi prosedür uygulanmaktadır. Cerrahi prosedürler sırasında hemostazı sağlamak için kanamanın etkin..

Cerrahi İğnelerimiz ve Kullanım Alanları

Yuvarlak İğne İğnenin keskin ucu yuvarlaktır. İğne gövdesi oval veya dikdörtgensel yapıdadır. Bu yapısı, iğne gövdesinin genişliğini arttırarak iğnenin portegüde dönmesini veya bükülmesini engellemeye yardımcı olmaktadır.

Sütür Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dikiş materyali cerrahide yara iyileşmesi süresince yarayı bir arada tutmak ve gereken desteği sağlamak amaçları ile kullanılır.

Ambalaj Malzemeleri ve Sterilizasyon

Sağlık bakım alanındaki gelişmelere rağmen hastane enfeksiyonları günümüzde hala önemli bir sorundur. Tıbbi cihaz sterilizasyon

Antibakteriyel Cerrahi İpliklerde Yüksek Verimli Kaplama Maddesi: Klorheksidin

Sütürler, bakterilerin yayıldığı yaralardaki kapiler etkilere bağlı olarak zorlu cerrahi alan enfeksiyonlarına neden olabilir. Antibakteriyel sütürler, bu komplikasyonları, bakteriyel patojeni inhibe ederek önleyebilir. Son zamanlarda; ilk olarak, triklosan direnci bildirilmiştir ve sonrasında alternatif

İnsan Proteini Temelli Cerrahi Yapıştırıcı

Science Translational Medicine dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada biyouyumlu ve oldukça elastik hidrojel yapıştırıcının yaygın olarak kullanılan zımba veya sütürlere gerek kalmadan şekil değiştiren dokulardaki yaraları etkin bir şekilde kapattığı gösterildi.

+

Ürün Çeşidi

+

Yıllık Deneyim

+

Yurt İçi Bayilik

+

Ülkede Dağıtım Ağı

Bizimle iş birliği yapmak ister misiniz?

Katsan A.Ş. 20'yi aşkın bayisiyle Türkiye’nin tüm illerine ve ilçelerine ulaşarak, gerek devlet kurumlarının gerekse özel kurumların çözüm ortaklığını yapmaktadır.

Copyright 2019 © KATSAN Katgüt Sanayi ve Tic. A.Ş.